Spotkanie informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami w Bielsku Podlaskim

W dniu 28 czerwca 2022 roku pracownicy Diecezjalnego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przeprowadzili spotkanie informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami, którzy mieszkają w Bielsku Podlaskim i powiecie bielskim. Zebranych gości przywitał koordynator Diecezjalnego Ośrodka Wsparcia dla Osób [...]

czytaj więcej

Wzrost aktywności zawodowej osób autystycznych przyniósłby państwu wpływy 12 mld zł rocznie

Wzrost aktywności zawodowej osób autystycznych przyniósłby państwu wpływy rzędu nawet 12 mld zł rocznie – wynika z raportu „Droga do otwarcia rynku pracy w Polsce [...]

Ile można dorobić do renty socjalnej w 2022 roku?

Od marca 2022 roku emeryci i renciści mogą dorobić więcej. Zwiększają się limity, do których ci, którzy nie mają jeszcze wieku emerytalnego mogą dorabiać bez [...]

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2022 r. wzrasta z 1971 zł do 2119 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2022 r. wzrasta z 1971 zł do 2119 zł. Świadczenie przysługuje rodzicom lub opiekunom, którzy rezygnują z pracy w celu [...]

Nowe zasady dorabiania do renty socjalnej

Od 1 stycznia 2022  r. renta socjalna będzie podlegała takim samym zasadom zawieszania lub zmniejszania, jak emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy – [...]

Fotorelacja z Spotkania Inforfmacyjnego w Nowych Litewnikach.

W dniu 25 listopada 2021 roku Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zorganizował Spotkanie Infomacyjne dla osób z [...]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami w Nowych Litewnikach

Serdecznie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 25 listopada 2021r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w [...]

W planach narodowy program zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Polska ma bardzo niski wskaźnik osób z niepełnosprawnościami zainteresowanych aktywnością zawodową. Pracujemy nad narodowym programem zatrudnienia tej grupy osób [...]

Spotkanie informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami w Białej Podlaskiej

W dniu 24 czerwca 2021 roku pracownicy Diecezjalnego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przeprowadzili spotkanie informacyjne [...]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami w Białej Podlaskiej

Serdecznie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące w Białej Podlaskiej i w powiecie bialskim na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24 czerwca [...]

Rehabilitacja lecznicza – łatwiejszy dostęp

Dzięki umowie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Narodowym Funduszem Zdrowia osoby niepełnosprawne będą miały lepszy dostęp do rehabilitacji leczniczej. [...]

Kwiecień miesiącem autyzmu

W dniu 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się także obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, [...]

Niepełnosprawność ruchowa a ulgi i uprawnienia

W obowiązującym w Polsce systemie ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z niepełnosprawnością zależą przede wszystkim od jej stopnia. Jednak w niektórych [...]

Uruchomienie na platformie SOW obsługi pełnego procesu w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

W dzisiejszych czasach wszyscy uczymy się dostosowywać do nowej rzeczywistości. Coraz więcej i częściej  przenosimy załatwianie codziennych spraw do Internetu. Obecna [...]

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

W związku z napływającymi do Biura Pełnomocnika zapytaniami od Obywateli, uprzejmie przypominamy, że na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o [...]

Program PFRON w dobie koronawirusa dla podopiecznych placówek

PFRON realizuje Program  o nazwie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – [...]

Tarcza Antykryzysowa – najważniejsze zmiany dla dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Od dnia 31 marca 2020 r. obowiązywać zaczęła ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem [...]